Algemene voorwaarden.

Terms and conditions: currently available in Dutch only.

Inhoud

1.      Gegevens

2.     Begrippenkader

3.     Verkoopsvoorwaarden

a.     Aankopen webshop

b.     Betalingen

c.     Leveringsvoorwaarden

d.     Garantie en herroepingsrecht

e.     Aansprakelijkheid en overmacht

1. Gegevens

Boovr.

Eenmanszaak

Zaakvoerder   Bryan Vandevoorde (bryan@boovr.be)

                        +32 (0) 492 99 66 54

Adres              Leiestraat 64, 8520 Kuurne, België (Dit is geen fysieke winkel)

E-mailadres     sales@boovr.be

Website          www.boovr.be

BTW               BE 0684 758 731

IBAN                BE83 0018 2644 3615

2. Begrippenkader

Boovr. wordt hierna ook vernoemd als “wij”, “we”, “onze webshop”, terwijl de klanten aangesproken kunnen worden met “zij”.

De algemene voorwaarden die hier worden omschreven, zijn van toepassing op elk product aangeboden door Boovr. op de officiële webshop (www.boovr.be) en op elke rechtstreekse levering door Boovr. De klanten dienen deze voorwaarden te lezen en te accepteren – waarmee zij zich akkoord verklaren met de opgestelde voorwaarden - vooraleer zij hun bestelling kunnen afronden.

Wij behouden ons het recht onze algemene voorwaarden aan te passen, de klant is verantwoordelijk deze op te volgen.

 

3. Verkoopsvoorwaarden

Aankopen webshop

Wij zijn pas verbonden aan een bestelling van zodra de bevestigingsmail van Boovr. verzonden werd. Wij behouden ons het recht bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan te passen indien dit noodzakelijk is door omstandigheden.

Bij het plaatsen van een bestelling verklaart u kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze integraal te hebben aanvaard door het vakje ‘algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd’ aan te vinken.

Betalingen

De bedragen die op onze webshop worden vermeld, zijn de voor de klant relevante totaalbedragen, inclusief verzendkosten en verpakking. Boovr. is een onderneming onder de kleine KMO-regeling en is vrijgesteld van BTW. De klant kan heel eenvoudig de prijs van een bepaald product terugvinden op de desbetreffende productpagina of, indien de klant het product reeds toevoegde aan het winkelmandje, in het winkelmandje op de webshop.

Boovr. heeft het recht de prijzen op elk moment te wijzigen. De gewijzigde tarieven worden steeds vermeld op de webshop . Boovr. verbindt er zich toe de prijzen te hanteren die op het moment van de aankoop of bestelling van toepassing zijn.

Het totaalbedrag van de geplaatste bestelling dient eerst betaald te worden, vooraleer de bestelling verwerkt wordt. In onze webshop is het betalingssysteem van Stripe geïntegreerd; de geaccepteerde betalingsmethoden zijn: overschrijving, debet- en creditkaart. Van zodra we de betaling hebben ontvangen en het product nog voorradig is, is de bestelling definitief en zetten wij alles in het werk de levering zo spoedig mogelijk te laten geschieden. Wanneer het product niet meer in voorraad is, kan dit product aangevraagd worden door contact met ons op te nemen en communiceren wij de klant de levertermijn mee.

Leveringsvoorwaarden

De producten van Boovr. worden gratis geleverd in België binnen de 2 à 6 werkdagen. We werken hiervoor samen met postbedrijf bpost. Alle bestellingen worden éénmaal per week (op maandag) verwerkt, waarna deze verzonden worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen ten hoofde van de bezorger. De klant kan, indien hij/zij de bestelling niet binnen de 30 dagen na het plaatsen van de bestelling heeft ontvangen, de bestelling annuleren.

Internationale (buiten België) leveringen worden geval per geval, individueel behandeld. De verzendkost is ten laste van de klant.

 
Garantie en herroepingsrecht

De klant ontvangt het product in goede staat, zoniet dient hij/zij schriftelijk contact (sales@boovr.be) met ons op te nemen om het product te laten herstellen, om te ruilen of om een terugbetaling te vragen. Als blijkt dat de klant zich niet als een goede huisvader heeft gedragen, zijn vorige maatregelen niet van toepassing. Er kan dan enkel tot eventuele herstelling overgegaan worden tegen betaling. In geval van terugzending wordt dit door Boovr. geregeld, de klant moet enkel het verzendlabel afdrukken, aan de oorspronkelijke verpakking bevestigen en dit binnenbrengen bij bpost.

De producten van Boovr. betreffen handwerk, er zullen dus nooit twee exact gelijkende exemplaren voorkomen. Wij worden niet verantwoordelijk gesteld voor eventuele afwijkingen van het werkelijke product vergeleken met de productfoto’s en zullen dus elke klacht individueel behandelen.

Elk geschil valt onder de rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

De klant kan, wanneer die iets koopt op de webshop van Boovr., zich tot 14 dagen na de levering bedenken, zonder daarvoor een reden op te geven. Hij/zij laat Boovr. dit schriftelijk (via mail) weten binnen de termijn, gebruik makende van dit modelformulier. Alle benodigde documenten voor de terugzending worden opgestuurd naar de klant per mail, waarna die het product ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking terug aan Boovr. dient te bezorgen. Hij/zij draagt daarbij het risico van de terugzending, alsook de verzendingskost.

 
Aansprakelijkheid en overmacht

Bryan Vandevoorde, zaakvoerder van Boovr., kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (in)directe schade aan de klant ten belope van de door hem verzekerde bedragen.

Indien blijkt dat Boovr. z’n verplichtingen niet kan nakomen door onvoorziene omstandigheden, wordt dit gekenmerkt als overmacht. Boovr. kan dan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade. Wij zijn ook niet gehouden om bij overmacht onze verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

BTW: BE 0684 758 731

COPYRIGHT 2019 BOOVR ALL RIGHTS RESERVED